0
295
Like 

โอวัลตินบิงซูช็อคเบอร์รี่

งุย งุย บิงซูโอวัลตินก็มีนะ น้ำแข็งไสเป็นโอวัลติน ท๊อปด้วย คุกกี้โอวัลติน ช็อคบอล มาสเมลโลว และสตอเบอร์รี่จ้า
.
Ovaltine Cafe ยังมีเมนูอีกเพียบ ใครอยากลองวีคหน้า 10-12 มีนาคม มาเลย เซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามจ้า หรือติดตามพิกัดใน Ovaltine โอวัลติน ได้เลยจ้า
💰 : 109 ฿
🔰 : Ovaltine Cafe
📍 : Siam Square One
.
🍧 Share Your Sweet & Dessert : @icedessertdiary #icedessertdiary
🍦 $icedessertdiary
.
#aroii #icedessertdiary #shavedice #bingsoo #bingsu #ovaltine #โอวัลติน #ovaltinecafe #chocolate #strawberry #빙수