กุ้งแม่น้ำเผา

'กุ้งแม่น้ำเผา'
#eateryandtravel#bynmduo

Golden Lemon(เลมอนอบแห้ง)

'Golden Lemon(เลมอนอบแห้ง)'

Chestnut White Chocolate Truffle

'Chestnut White Chocolate Truffle'

Chocolate Chip Skillet

'Chocolate Chip Skillet'
#eateryandtravel#bynmduo

Hong Kong Waffle

'Hong Kong Waffle'
#eateryandtravel#bynmduo